Văn hóa xã hội
27/03/2020 20:23
UBND Quận 3 thông tin danh sách các điểm bán khẩu trang vải trên địa bàn quận tính đến ngày 26/3/2020 để nhân dân được biết. Danh sách sẽ được cập nhật khi có thay đổi. Người dân khi ra đường đề nghị thực hiện việc đeo khẩu trang và xử lý khẩu trang qua sử dụng đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch.