Ngày 10/10/2019, Ủy ban nhân dân Phường 11 đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND khen thưởng đột xuất 04 Cán bộ chiến sĩ Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường đã lập thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 10/12/2018 của Đảng ủy phường về Lãnh đạo thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an, quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”./.

leftcenterrightdel
 

Đ/c Trần Hoài Nam – Bí thư Đảng ủy

 và Đ/c Nguyễn Vũ Trường Hải – CT.UBND trao

Giấy khen Tổ Phòng chống tội phạm Công an Phường 11

                                                                                     Hoài Nam - P11