Tin tức sự kiện
27/03/2020 20:23
UBND Quận 3 thông tin danh sách các điểm bán khẩu trang vải trên địa bàn quận tính đến ngày 26/3/2020 để nhân dân được biết. Danh sách sẽ được cập nhật khi có thay đổi. Người dân khi ra đường đề nghị thực hiện việc đeo khẩu trang và xử lý khẩu trang qua sử dụng đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch.
Ông Hà Thế Dũng
13/05/2011 14:30
Bà Thân Thị Thư
13/05/2011 14:20
Ông Hà Phước Thắng
13/05/2011 14:20
31/03/2020 09:40
Tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 3
22/01/2020 16:40
22/01/2020 10:03
Thông báo Đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người
16/03/2020 14:34
20/02/2020 16:44
22/01/2020 09:05
22/01/2020 09:01
09/03/2020 11:09
11/03/2020 11:07
31/03/2020 10:18
Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
31/03/2020 10:09